Privacy verklaring

Er Zit Meer In Je Tuin respecteert de privacy van de gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG (GDPR).

over Er Zit Meer In Je Tuin

ErZitMeerInJeTuin is een bedrijf van Tuinontwerper Ingrid de Rooij, gevestigd te Amsterdam, bereikbaar via mobiel 06-232 567 63 of via het algemene emailadres: info@erzitmeerinjetuin.nl. Het bedrijf is geregistreerd bij de KvK onder nummer 82345295.

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer jij online ons contactformulier invult, of telefonisch dan wel via e-mail andere aanvragen doet voor een van de diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn, maar niet beperkt tot:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • (Persoonlijke) Pinterestaccount
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

WAAROM SLAAN WIJ JOUW GEGEVENS OP?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Om jou van een reactie te kunnen voorzien nadat je een contactformulier hebt ingevuld
 • Om jou een offerte te kunnen sturen
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Xel.BV. De servers van Xel B.V. zijn gevestigd in Nederland. Jouw gegevens kunnen dus worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Meer informatie over het privacybeleid van Xel B.V. vind je hier.

DERDE PARTIJEN EN PERSOONSGEGEVENS

We zullen jouw gegevens nooit verkopen aan derden. Wij delen alleen gegevens met derden wanneer dat ons wettelijk verplicht wordt of wanneer het nodig is om onze diensten te leveren. Echter in dat laatste geval, uitsluitend na jouw schriftelijke toestemming. Wanneer een openstaande rekening na een betaalherinnering niet betaald is, kunnen gegevens gedeeld worden met een incassobureau.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden na aanvraag tot verwijdering binnen 30 dagen verwijderd.

De gegevens in ons CRM-systeem en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie, uitsluitend persoonsgebonden informatie.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

INZAGERECHT EN KLACHTRECHT

Ben je klant van Er Zit Meer In Je Tuin of heb je persoonsgegevens met ons gedeeld? Dan heb je het recht om deze persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of te verwijderen. De door jou ingevulde persoonsgegevens kan je inzien en veranderen door een berichtje te sturen naar info@erzitmeerinjetuin.nl.

Zijn er vragen, specifieke verzoeken of klachten? Neem dan via info@erzitmeerinjetuin.nl contact met ons op. Je hebt ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van eventuele advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer.

Google Analytics:

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen:

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links:

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.erzitmeerinjetuin.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

LAATSTE AANPASSING: Augustus 2022